NE YAPIYORUZ ?

1224

AİLE

874

KİMSESİZ ÇOCUK

3116

YARDIM

7410

GÜLEN YÜZ

HAKKIMIZDA

Bilinçli Gençlik Kültür ve Eğitim Derneği, 2014 yılında toplumda geri bırakılmış tüm hassas grupların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerinin sağlanmasına katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Farklı niteliklerden oluşan uzman personeliyle ihtiyaç sahibi gençlere, çocuklara, kadınlara ve mültecilere destek vermektedir.
Kısa adıyla BİGKED Derneği olan kurumumuz dil, din, ırk, cinsiyet, yaş, engellilik, politik görüş farklılığı gibi nedenlere dayalı hiçbir ayrım gözetmeden faaliyetlerini yürütmektedir. Başta genç ve çocuk mültecilerin temel sorunları olmak üzere tüm gençlerin ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak ve toplumla uyumlarının hızlı bir biçimde sağlanabilmesi için özel sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile iş birliği halinde çalışmaktadır.